| Jing An Shangri-La | Shanghai
| Virtual Event | Malaysia
| TBC | Hong Kong
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen

Past In-House Summits

| Tokyo
| Virtual | Virtual
| Conrad Beijing | Beijing
| Virtual Event | Virtual
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen